Categorie archieven: Kerkberichten

Peelklokje 4-12 februari

Zaterdag 5 februari, 19.00 Avondviering, Thieu Jacobs en An Jacobs-Duijts, ghm Harrie Veugen, Philomena Rietjens en Marie Jacobs, ghm Tjeu Slaats.   Zondag 6 februari, 5e zondag door het jaar, 10.00 Hoogmis, ghm Frans Loijen (verjaardag).   Donderdag10 februari, 19.00   voor de zieken.   Zaterdag 12 februari, 19.00 Avondviering.   MISDIENAARS :   Za….

Peelklokje 30 januari

Zondag 30 januari, 4e zondag door het jaar, 10.00 Hoogmis, Antoon van den Boom (verjaardag), ghm Nel Donkers en overleden ouders, ghm Ankie Fonteijn-Kessels, bij 80e verjaardag Con Coumans namens kinderen en kleinkinderen, uit dankbaarheid bij 80e verjaardag.   Woensdag 2 februari, feest van de opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).   MISDIENAARS :  …

Peelklokje 16-22 januari

Zondag 16 januari, 2e zondag door het jaar, 10.00 Hoogmis, ouders Salimans-Hermans en zoon Peter, mnd Thea Kiggen-Swaans, ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks.   MISDIENAARS :   Zo.16 jan. 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans.   OVERLEDEN :   Op 28 december jl. overleed Harrie Hermans, 72 jaar, Budschop. Moge hij rusten…

Peelklokje 1-8 januari

Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van de heilige Maria, moeder van God, 10.00 Hoogmis, als dankdienst voor weldaden in 2021 en om heil, zegen en vrede in 2022; ter ere van Maria, moeder van God.   Zondag 2 januari, Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen), 10.00 Hoogmis, ghm Mies Strijbos en Stien Strijbos-Dams….

Peelklokje 24 december-1 januari

Vrijdag 24 december, 10.00 – 12.00 Kerstcommunie voor de zieken. 21.00   Nachtmis, Heilige Kerstavond, een nachtmis zonder kerkbezoekers, maar wel te volgen via Nederweert24 en Ospel Actueel. Marion Koumans, Nora Koumans, Sjaak en Maria Koumans-de Seriere du Bizournet,             voor kerstvrede in de wereld   Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis, geboorte van de Heer,…

Peelklokje 18-25 december

Voorlopig worden vanwege de coronamaatregelen ná 17.000 uur geen kerkvieringen gehouden.   Zaterdag 18 december,  geen avondviering.   Zondag 19 december, 4e zondag van de advent, 10.00 Hoogmis, ghm An Jacobs-Duits )verjaardag, ghm Toos Moonen-Schroijen, ghm Cato Op ’t Root.   Vrijdag 24 december, 10.00 – 12.00 Kerstcommunie voor de zieken : aanmelden kan nog….

Peelklokje 9-18 december

In verband met de huidige ontwikkelingen hebben de Nederlandse bisschoppen besloten de coronamaatregelen uit te breiden. Voorlopig worden ná 17.000 uur geen kerkvieringen gehouden en dat geldt ook voor kerstmis. Misintenties van de zaterdagavonden 11/18 december worden naar zondag 12/19 december overgeplaatst.   Woensdag 8 december, Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd…

Peelklokje 3 december-11 december

Vrijdag 3 december, de ziekencommunie wordt met Kerstmis uitgereikt.   Zaterdag 4 december, H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar, 19.00 Avondviering. ghm Piet en Andrea van den Boom-Meevis en overleden familie.   Zondag 5 december, 2e zondag van de advent. 10.00 Hoogmis,   Donderdag 9 december, viering van het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis…