Spreekuren:
Pastoor: dinsdag + donderdag 10.30 uur-12.00 uur
Pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30 uur-12.00 uur

Rabobank NL73 RABO 0140 3005 11
Gezinsbijdrage Rabobank NL94 RABO 0140 3018 79

Kerkdiensten
Donderdag en zaterdag om 19.00 uur
Zondag om 10.00 uur

Pastoor
A. Koumans OMI
Tel.: 631307
In spoedgevallen tel.: 631440
E-mail parochieospel@gmail.com
Website www.parochieospel.nl

Parochiecommissie
Voorzitter: Pastoor A. Koumans OMI
O.L. Vrouwestraat 53, 6035 AN Ospel

Secretaris/kerkhofbeheerder: Rionne Veugen-Reijnders
O.L. Vrouwestraat 21, 6035 AN Ospel

Administrateur/koster: Jo Hermans
Lemmenhoek 5, 6035 AJ Ospel

Thijs Hendrix
Beelenstraat 1, 6035 SB Ospel

Henk Hermans
Sperwerstraat 3, 6035 GH Ospel

Ad Verkooijen
Horick 2, 6035 PH Ospel