Een binnenopname van de kerk in Ospel.

In deze toren hangen 3 klokken van Eijsbouts uit 1947. Dit zijn tevens 1 van de eerste naoorlogse klokken gegoten door Eijsbouts gezien hun nummer (D18,19,20)

Gegevens klokken

Klok 1: F1 – Eijsbouts, 1947
Klok 2: As1 – Eijsbouts, 1947
Klok 3: Bes1 – Eijsbouts, 1947

Indeling video

0:00 Foto’s/video van de kerk
0:54 overzicht in toren
1:09 Overzicht Klok 3
2:00 Uurslag Klok 1
3:02 Angelus luiden Klok 3
6:34 Overzicht Klok 2
7:20 Solo luiden Klok 2
9:18 Foto Klok 1
9:31 Solo luiden Klok 1
11:41 Volgelui (plenum)

Met dank aan de koster voor de medewerking en toestemming.

Klokkengelui, we horen ze wel, maar zien ze niet.

Diverse personen hebben me gevraagd om wat meer over onze klokken te vertellen. We horen ze wel, maar we zien ze niet. Vandaar hier meer uitleg over onze klokken die in een klokkenstoel hangen in onze prachtige monumentale kerk. Waarom hangen er klokken in onze kerktoren is natuurlijk de 1e vraag. Vroeger hadden de mensen geen klok en geen horloge. Rijke boeren hadden een mooie horloge in hun vestzak. De klokken geven de tijd aan. Maar ook de tijd voor de gelovige mensen om te gaan bidden of om vieringen bij te wonen. Tot op de dag vandaag geven onze klokken de tijd aan van bezinning en nodigen ze uit om de vieringen bij te wonen.

In de klokkenstoel hangen 3 klokken. Zie foto. Een zware klok, een middel zware klok en een licht zware klok. Dit is om op het juiste moment aan de gelovigen duidelijk te maken wat waar voor dient en wanneer deze klokken luiden.

Tijdens de 2e wereldoorlog zijn onze klokken geroofd door de Duitse overheersing. In 1947 zijn er bij de Royal Eijsbouts 3 nieuwe klokken gegoten.

Elke klok heeft een naam. Dus ook onze klokken. En dat wilde de meeste wel weten hoe elke klok heet.

Hier de namen en de inscripties op de klokken:

  1. HUBERTUS – EERST VERSTOMD DOOR BRUUT GEWELD, MAANT MIJN HERBOREN STEM TOT VREDE
  2. JOSEPH – PAROCHIE OSPEL 1864-1914-1947*
  3. MARIA IS MIJN NAAM OM HAAR LOF MET U TE ZINGEN WERD IK HIER AANGESTELD OSPEL 1947

*Door een breuk in de klok 2 is deze in 1914 opnieuw gegoten.

En nu het luiden.
In 1955 hebben we bij gelegenheid van het 50 jarig jubileum van koster Frans Wijen een automatisch luidinstallatie gekregen wat de naam draagt van Quasimodo. Met de Quasimodo kun je het luiden van de klokken regelen. Naast de Quasimodo hangt er in de sacristie een telebox die vanuit Basel wordt bestuurd om de juiste tijd aan te geven. Zo wordt dus ook automatisch de zomer- en wintertijd geregeld. Bij elk halfuur en heel uur slaat een hamer op de klok om de tijd aan te geven. Iedere dag wordt er 3 keer het “Angelus” geluid. Dit is om 07:30 uur, 12:00 uur en 18:30 uur. Het “Angelus” herken je aan de 3 maal 3 slagen met de hamer op de klok en daarna wordt de lichte klok 2 minuten lang op en neer bewogen. Vroeger was het tijdstip van het luiden van het “Angelus” om 06:00 uur, 12:00 uur en 18:00 uur. Tijdens het luiden van het “Angelus” baden de gelovigen “De Engel des Heren” en in de Paastijd het “Regina Caeli”. Zie bijgevoegde documenten. Een kwartier voor aanvang van elke eredienst wordt 2 minuten lang de lichte klok geluid. Op zaterdagavond en zondagmorgen wordt er een halfuur voor aanvang van de eredienst de feestklokken geluid. Als de feestklokken luiden, dan worden al de 3 de klokken geluid. Bij een begrafenisdienst wordt er een halfuur voor aanvang de doodsklokken geluid. Bij de doodsklokken worden de zware en de middel zware klok geluid. Als er een parochiaan overlijd dan wordt er bij een vrouw eerst 2 minuten de middel zware klok geluid en daarna valt de zware klok in gedurende 4 minuten. Bij een man is het net andersom.

Inmiddels is de Quasimode aan vervanging toe, omdat bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn. In 2015 zou de Quasimodo 60 jaar in gebruik zijn. Hiervan heb ik bijna 46 jaar gebruik mogen maken om de klokken op de juiste manier en tijd te luiden. Zoals ik eerder berichte is de Quasimodo vervangen door een digitale klok de Apollo II. Hierdoor wordt het luiden een stuk gemakkelijker en ook beter te regelen. Zo is er het jaarprogramma van de erediensten ingebracht. Hierdoor is het handmatig luiden terug gebracht tot 95%. Alleen bij extra erediensten zoals uitvaarten en kerstmis moet ik nog handmatig luiden. Door de vervanging van de luidinstallatie is de parochiecommissie weer opgezadeld met een extra kostenpost van € 2.286,00, welke niet voorzien was. Gelukkig is er door diverse giften een bedrag van € 1.875,00 ontvangen. Zo kunnen we onze klokken weer laten luiden ook al ziet u ze niet.