Peelklokje 9-16 april

Zaterdag 9 april,  vooravond Palmzondag,

19.00 Avondviering,

jrd Tjeu Hermans en Mina Hermans-Jonkers.

 

Zondag 10 april, Palmzondag,

10.00 Hoogmis,

Catharina Sophia Schreurs en Henricus Hubertus Vaes,

ouders Salimans-Hermans en zoon Peter,

Truus Nies-van den Boogaert en overleden familie,

ghm Elly Coumans-Bocken (verjaardag).

Na de hoogmis worden gewijde palmtakjes uitgereikt.

 

Donderdag 14 april, Witte Donderdag,

19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

 

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag,

13.30  schoolviering Goede Vrijdag; 19.00 viering van het lijden en sterven van de Heer.

 

Zaterdag 16 april, Paaszaterdag / stille zaterdag,

10.00 – 11.00 uitreiking ziekencommunie.

19.00 avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 9 april 19.00 :  koster;

Zo. 10 april 10.00 : Tom en Wout Dirks;

Vr. 15 april 19.00 : Rick van Hulsen;

Za. 16 april 19.00 : Tom en Wout Dirks.

 

PAMZONDAG/GOEDE WEEK  :

 

De Kerk viert op deze dag “Palmzondag van het lijden van de Heer, toen onze Heer Jezus Christus overeenkomstig de profetie van Zacharia, op een ezelsveulen gezeten, Jeruzalem binnenging en de menigte met palmtakken Hem tegemoet ging” (Romeins Martyrologium, 2008, p. 36). De Goede Week begint op Palmzondag of zondag van de Passie van de Heer, die het voorteken van Christus’ koninklijke triomf en de aankondiging van zijn lijden en sterven met elkaar verbindt: “Twee oude tradities vormen deze liturgische viering, die uniek is in zijn soort: het gebruik van een processie in Jeruzalem en de lezing van het passieverhaal in Rome. De uitbundigheid die de koninklijke intocht van Christus omgeeft, maakt onmiddellijk plaats voor een van de gezangen over de Lijdende Dienaar en de plechtige verkondiging van de passie van de Heer. En deze liturgie vindt plaats op zondag, de dag die van oudsher is verbonden met de verrijzenis van Christus.” (Homiletisch Directorium, 77). Palm- en olijftakjes dienen vooral bewaard te worden als getuigenis van het geloof in Christus en zijn overwinning met Pasen. De gelovigen bewaren thuis en soms op hun werkplek palmtakken of takken van de olijfboom of andere bomen die gezegend zijn.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *