Peelklokje 4-12 februari

Zaterdag 5 februari,

19.00 Avondviering,

Thieu Jacobs en An Jacobs-Duijts,

ghm Harrie Veugen, Philomena Rietjens en Marie Jacobs,

ghm Tjeu Slaats.

 

Zondag 6 februari, 5e zondag door het jaar,

10.00 Hoogmis,

ghm Frans Loijen (verjaardag).

 

Donderdag10 februari,

19.00   voor de zieken.

 

Zaterdag 12 februari,

19.00 Avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 5 febr. 19.00 : Rick van Hulsen;

Zo. 6 febr. 10.00 : Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

Za. 12 feb. 19.00 : koster.

 

DOOPSEL :

 

Door het H. Sacrament van het Doopsel is Lauren Truijen, Kreijel 1a,  in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We wensen dopeling en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

 

KERKDIENSTEN NORMAAL :

 

De avondvieringen kunnen weer normaal gevierd worden. De missen op zaterdag- en donderdagavond zijn dus weer toegestaan.

 

ACTIE KERKBALANS :

 

Dezer dagen ontving u informatie over de actie kerkbalans 2022, waarin de parochiecommissie uw aandacht wordt gevraagd voor de normale exploitatie van de kerk en de parochie. De recente ontwikkelingen maken het er voor de parochie niet gemakkelijker op. De inkomsten van de gezinsbijdrage waren in 2021 redelijk op peil, waarvoor de commissie dank zegt.

De H. Hartbeeldengroep op het kerkhof werd in 2021 in oude luister hersteld en dit jaar zal de kapel aan de Klaarstraatzijweg gerenoveerd worden. Dit behoort ook tot de normale exploitatie, evenals de kosten van verwarming van de kerk. De cv-installatie is inmiddels meer dan 40 jaar oud en vereist een grote onderhoudsbeurt of zelfs algehele vervanging. Om dit jaar met Kerstmis hopelijk weer een normale gezinsviering en nachtmis in een verwarmde kerk te kunnen vieren, zal behoorlijk geïnvesteerd moeten worden. Ook hiervoor is uw financiële steun onmisbaar.

Uw kerkbijdrage is vrijwillig en elk bedrag is welkom en net zo belangrijk als de bijdrage, die de vele vrijwilligers jaarlijks leveren. Ook dit verdient uw ondersteuning.

U kunt uw bijdrage betalen via NL94RABO01403.01.879 t.n.v. de parochie Ospel met vermelding “kerkbijdrage 2022”.

 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *