Peelklokje 3 december-11 december

Vrijdag 3 december, de ziekencommunie wordt met Kerstmis uitgereikt.

 

Zaterdag 4 december, H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar,

19.00 Avondviering.

ghm Piet en Andrea van den Boom-Meevis en overleden familie.

 

Zondag 5 december, 2e zondag van de advent.

10.00 Hoogmis,

 

Donderdag 9 december, viering van het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, patrones van ons bisdom en van onze parochie (de feestdag is 8 december).

19.00 Geen H. Mis

 

Zaterdag 11 december,

19.00 Geen H. Mis

 

 

MISDIENAARS :

 

Za. 4 dec. 19.00 : koster;

Zo. 5 dec. 10.00 : Rick van Hulsen;

 

OVERLEDEN :

 

Op 20 november jl. overleed Pierre van Nieuwenhoven, 88 .. jaar, Bugske 16. Moge hij rusten in vrede.

 

2e ZONDAG ADVENT :

 

Verwachten en voorbereiden. Advent is een tijd van bezinning en verstilling. Er klinken in deze periode profetische woorden en woorden die ons oproepen om aandachtig te leven. De advent is zo een tijd van verwachting en voorbereiding. In feite kunnen we ons het appel dat nu in alle toonaarden klinkt, elke dag opnieuw aantrekken. Christelijk leven is immers altijd aandachtig leven. Dat geldt zeker in onze hectische samenleving waarin we zo vaak opgestuwd worden tot steeds maar meer, sneller, beter, hoger…. Laten we ons in deze advent bewust worden van nieuwe kansen en mogelijkheden om te groeien in een andere levenshouding. Dat wij verleid worden tot een leven van aandacht en opmerkzaamheid, niet morgen of overmorgen, maar nu en vandaag ! Op weg naar de komst vaan het kerstkind.

 

ACTIE BROEDERSCHAP :

 

In december helpt de Broederschap van Onse Lieve Vrouwe tot Weert weer met het inzamelen van producten) voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Er is nog steeds veel stille armoede en de Broederschap wil met deze actie de Christelijke naastenliefde in de praktijk brengen. De kerken in het dekenaat Weert helpen hier graag aan mee, want “U maakt niet alleen mensen blij die minder hebben. Het geeft u ook fijn gevoel iets voor de ander te kunnen doen, zeker in deze dagen voor Kerstmis.

U doet mee door het doneren van houdbare producten, vooral blikken of potten groenten, vis in blik, wc-papier, waspoeder, schoonmaak- en toiletartikelen (shampoo, tandpasta, zeep). Deze producten levert u in tussen 7 en 21 december bij de kratten die klaarstaan in de kerk. Alle giften zijn van harte welkom. Let u wel op dat de producten nog minstens twee maanden houdbaar zijn ?

 

Pastoor Koumans, OMI.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *