Peelklokje 29 juni-6 juli

Zaterdag 29 juni, hoogfeest HH. Petrus en Paulus, apostelen,

19.00 avondviering.

 

Zondag 30 juni, 13e zondag door het jaar, 160 jaar parochie,

10.00 hoogmis, zangkoor De Peelklanken,

Jan Kessels.,

uit dankbaarheid voor 160 jaar zielzorg en geloofsbeleving in onze parochie,

voor het welzijn van de parochie en parochianen.

 

Donderdag 4 juli,

19.00 avondviering,

voor de zieken.

 

Vrijdag 5 juli, 1e vrijdag van de maand, Ziekencommunie.

 

Zaterdag 6 juli, H. Maria Goretti, maagd en martelares,

19.00 avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

29 juni 19.00 : koster;

30 juni 10.00 : Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

6 juli 19.00 : koster.

 

VERJAARDAG :

Zondag 30 juni bestaat onze parochie 160 jaar.  Een moment om even bij stil te staan. Op een jubileum dag als deze is het goed even terug te gaan naar het verleden, naar de  geschiedenis die mensen gemaakt heeft. Ook in onze parochie zijn het de eerste werkers geweest die begonnen zijn die geschiedenis te maken, mensen die onze dank verdienen als erkentelijkheid voor hun verdiensten, de pioniers die in goede en minder goede tijden vóór ons hebben geleefd en gewerkt in het belang van de parochie. Als een dank ook aan de Gever van alle goeds, die ons in en door de mensen zichtbaar nabij is geweest en die ons zal blijven steunen.

Wij staan ook stil bij de parochianen die door de jaren heen dienstbaar voor de parochie zijn geweest, de pastoors, kapelaans, kloosterzusters, kerkbestuurders en dienaren, die zich ingezet hebben voor het welzijn van onze parochie. En de vrijwilligers die heden ten dage actief zijn in de parochie.

Dat mag allemaal niet in vergetelheid raken, maar moeten we doorvertellen aan de volgende generatie en in dank gedenken tijdens de plechtige hoogmis a.s. zondag

Pastoor A. Koumans, OMI.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *