Peelklokje 28 maart-6 april

Donderdag 28 maart, Witte Donderdag,

19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde,

 

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag,

13.30 schoolviering Goede Vrijdag;

19.00 viering van het lijden en sterven van de Heer.

 

Zaterdag 30 maart, Paaszaterdag/ stille zaterdag,

10.00 – 11.00 uitreiking ziekencommunie.

19.00 avondviering, Zangkoor De Peelklanken.

 

Zondag 31maart, Paaszondag, Verrijzenis van de Heer,

10.00 Hoogmis,

 

Maandag 1 april, tweede paasdag,

10.00 hoogmis,

 

Donderdag 4 april,

19.00 voor de zieken.

 

Vrijdag 5 april, 1e vrijdag van de maand, ziekencommunie.

 

Zaterdag 6 april,

19.00 avondviering.

 

MISDIENAARS:

 

30 maart 19.00: Rick van Hulsen;

31 maart 10.00: Wout Dirks;

1 april 10.00 uur: koster;

6 april 19.00: koster.

 

OVERLEDEN:

 

Op 14 maart jl. overleed Fien Oomen-Verhoef, 92 jaar. Moge zij rusten in vrede.

 

PASEN:

 

Dit is de dag, die Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Pasen. Feestvreugde. Vreugde om te leven. De Heer is opgestaan. Hij leeft en neemt ons bij de arm. Hij gaat ons voor en voert ons door de dood heen naar leven. Het leven in en met en door Hem. Kom het samen plechtig vieren op Paaszondag, of op zaterdagavond samen met Zangkoor De Peelklanken.

 

ZALIG PAASFEEST:

 

Graag wens ik u mede namens de parochiecommissie en parochiemedewerkers een Zalig Paasfeest en mooie Paasdagen in gezins- of familieverband toe.

 

GROTE SCHOONMAAK PAROCHIEKERK:                         

 

Tot onze gewaardeerde vrijwilligsters behoren zeker de dames die wekelijks de parochiekerk onderhouden. Zij zorgen voor het schoonhouden van de kerk, de sacristie, het wasgoed en dergelijke. Dank hiervoor.

Maar in het voorjaar volgt traditiegetrouw een grote beurt, dit jaar verzorgd door dames van Zij-Actief, die de kerk een extra beurt gaven. Vooraf hadden de “mannen van Zij-Actief” al het nodige (zwaardere) werk ter hand genomen. Zo krijgt Pasen een extra glans, mede door een voorjaars bloemenpracht. Allen van harte dank voor jullie inzet. Samen werken we voor feestelijke vieringen.

Ter herinnering: we zoeken nog enkele beheerders van de sleutel van de Mariakapel en helpende handen op het kerkhof.

 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *