Peelklokje 28 augustus-4 september

Zaterdag 28 augustus, H. Augustinus, bisschop en kerkleraar,

19.00 Avondviering.

jrd Huub Douven.

 

Zondag 29 augustus, 22e zondag door het jaar,

10.00 Hoogmis, zangkoor De Peelklanken,

Giel Schreurs (verjaardag).

 

Donderdag 2 september,

19.00 voor de zieken.

 

Vrijdag 3 september, H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar,

Feest van de verjaardag van de wijding van de Roermondse kathedraal,

1e vrijdag van de maand : ziekencommunie.

 

Zaterdag 4 september,

19.00 Avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 28 aug. 19.00 : Tom Dirks;

Zo. 29 aug. 10.00 : Rick van Hulsen;

Za. 4 sept. 19.00 : koster.

 

OVERLEDEN :

Op 15 augustus jl. overleed Miep Veugen-van Seggelen, oud 78 jaar, Kapelaniestraat 25b1, Moge zij rusten in vrede.

LAAT JE LINKERHAND NIET WETEN …. :

 

…… wat je rechterhand doet. Je moet niet prat gaan op je goede daden. Je loopt er niet mee te koop dat je een weldoener bent. Daarmee wil gezegd zijn dat het niets bijzonders is als je hulp verleent, want je mag blij zijn dat je het kunt en mag doen. Die uitdrukking geldt niet voor pianospelen ! (Als gij aalmoezen geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechterhand doet, opdat de aalmoes in het verborgene zij, n uw Vader die in het verborgene ziet, zal u vergelden. Matteüs 6: 3,4).

Pastoor Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *