Peelklokje 25 maart – 3 april

Donderdag 25 maart, Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap,
18.30 bidden van het rozenhoedje,
19.00 ter ere van Maria, jrd Antoon van den Boom, voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 27 maart
19.00 ghm Maria Gertruda Smeets en Franciscus Smeets.

Zondag 28 maart, Palmzondag van het lijden van de Heer,
10.00 hoogmis en wijding van de palmtakjes.
Ná de viering kunnen tot gewijde palmtakjes worden afgehaald in de kerk.

Hosanna.
Vandaag staan we voor de poort van de Goede of Stille week, waarin we gedenken dat Jezus de weg van de oneindige liefde ten einde toe is gegaan, die leidde tot zij dood. Maar God deed de dood teniet en keerde die tot nieuw en eeuwig leven. We staan voor de poort van Jerusalem. Zoals we de afgelopen weken met Jezus als zijn leerlingen zijn meegetrokken, zo vergezellen wij Hem ook vandaag, nu Hij de stad van de vrede binnenrijdt. Hij, de Vredevorst, mild en zachtmoedig, kwetsbaar en bescheiden, maar tegelijk : krachtig en onverzettelijk, vastberaden en onbevreesd. Zo komt Hij vandaag ook tot ons en zo zal Hij eens komen. Laten we Hem begroeten : Hosanna in den hoge !

Donderdag 1 april, Witte Donderdag
19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

Blijf mij nabij.
Soms weten we dat we wakker moeten blijven. Ouders met uitgaande kinderen tot hun kroost veilig thuis is. Kinderen aan het sterfbed van een zieke vader of moeder. Zozeer zijn we verbonden met degenen van wie we houden. Op Witte Donderdag horen we Jezus zijn leerlingen vragen : “Blijf hier, en blijf wakker met Mij”. Nu het moment van lijden en sterven nadert, heeft Hij zijn hemelse vader, zijn familie en vrienden nodig. Ook ons heeft Hij nodig. In deze dagen blijven wij dicht bij Hem die zijn leven breekt en deelt voor ons en met ons.

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
19.00 viering van het lijden en sterven van de Heer.
De schoolviering kan dit jaar niet doorgaan. Hopelijk is het in 2022 weer mogelijk.

Zijn en ons lijden.
We staan stil bij hoe Onze Heer Jezus Christus de weg is gegaan tot het uiterste toe en bereid was voor ons te sterven. Hij is niet halverwege omgekeerd, maar heel de weg gegaan. Hij is trouw gebleven aan de opdracht waar Hij voor stond en heeft de beker gedronken, tot de bodem toe. Wij gedenken Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien. Hij is het toonbeeld van de mens die de consequenties van zijn levenswijze onder ogen durft te zien, zelfs met de dood voor ogen. Kunnen we Hem daarin volgen ?
Niet alleen bij het lijden van Christus staan we stil. Er zijn veel mensen die weten wat het is om pijn te lijden, verdriet te hebben. We lezen dagelijks over het lijden dichtbij en veraf. Al dat leed raakt ons. Zo vieren we Goede Vrijdag, met eerbied en mededogen voor het lijden van Christus en voor het lijden van mensen in onze wereld.

Zaterdag 3 april, Paaszaterdag / stille zaterdag,
19.00 avondviering.

Op Stille zaterdag verblijft de kerk bij het graf van de Heer, terwijl zij zijn lijden en dood en nederdaling ter helle overweegt en onder gebed en vasten naar zijn verrijzenis uitziet. Met klokgelui vieren we het einde van de veertigdagentijd.

MISDIENAARS :
Za. 27 maart 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
Zo. 28 maart 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
Za. 3 april : Rick van Hulsen.

ZIEKENCOMMUNIE :
Op Paaszaterdag 3 april wordt de ziekencommunie uitgereikt tussen 10.00 en 11.00 uur.

KERKBIJDRAGE :
Het eerste kwartaal 2021 loopt ten einde : een moment om te herinneren aan de kerkbijdrage 2021. We ontvingen al heel wat bijdragen van onze parochianen, wat tot dankbaarheid en vertrouwen op de toekomst stemt. Zeker nu de parochie vanwege corona traditionele inkomsten mist is uw steun erg nodig. Ik geef u in overweging en nodig u uit om in deze omstandigheden mee te doen met de gezins-/kerkbijdrage, als een moderne vorm van “vasten” bij het einde van de veertigdagentijd. Samen kunnen we het huishoudingboekje van de parochie in evenwicht houden. Ik dank u voor uw onmisbare steun.
Bankrekening NL94 RABO 01403.01.879 t.n.v. de parochie Ospel met vermelding “kerkbijdrage 2021”.

Pastoor Koumans OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *