Peelklokje 24 december-1 januari

Vrijdag 24 december,

10.00 – 12.00 Kerstcommunie voor de zieken.

21.00   Nachtmis, Heilige Kerstavond, een nachtmis zonder kerkbezoekers,

maar wel te volgen via Nederweert24 en Ospel Actueel.

Marion Koumans, Nora Koumans,

Sjaak en Maria Koumans-de Seriere du Bizournet,

            voor kerstvrede in de wereld

 

Zaterdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis, geboorte van de Heer,

08.30 Dageraadsmis : kerkbezoek wel toegestaan,

voor kerstvrede in de wereld.

 

10.00 Hoogmis, kerkbezoek wel toegestaan,                       ­­

Sjra Reemers (verjaardag) en overleden familieleden,

voor kerstvrede in de wereld.

 

Zondag 26 december, Feest van de H. Familie Jezus, Maria en Jozef,

10.00 Hoogmis,

ghm Pierre Kiggen;

ghm levende en overledenen van de familie Hermans Kiggen.

zwd Thea Kiggen-Swaans.

 

Vrijdag 31 december 2021, Oudejaarsdag (geen viering).

 

Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag.

10.00 Hoogmis,

als dankdienst voor weldaden in 2021 en om heil, zegen en vrede in 2022.

 

MISDIENAARS :

 

Vr. 24 dec. 21.00 Tom en Wout Dirks;

Za. 25 dec. 08.30 : Willem, Pieter en Ceciel Tullemans;

Za. 25 dec. 10.00 : Tom en Wout Dirks;

Zo. 26 dec. 10.00 : Rick van Hulsen;

Za. 1 jan. 10.00 : koster.

 

OVERLEDEN :

 

Op 10 december  jl. overleed Mia Beerens-Stultiens, 94 jaar, Stad 6G. Moge zij rusten in vrede.

 

KERSTNACHT :

 

Aan het licht gekomen. In deze nacht komen we samen om te luisteren naar het oude verhaal van de geboorte van een kind en naar de belofte die deze gebeurtenis in zich draagt : God wil met ons verbonden zijn. Elk jaar klinkt de vreugdevolle belofte : “Vandaag is voor jullie de Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer”. Vannacht mogen we ervaren dat God dichtbij ons is. Vannacht mogen we horen dat er voor ons een weg is, vanuit de duisternis naar het licht, naar Gods licht dat ons tegemoet straalt in een klein mensenkind.

 

KERSTMIS :

 

Leven in Gods licht. Vannacht kwamen we samen met engelen en herders om de geboorte van Jezus, als kind in een kribbe, te vieren. Vanmorgen staan we stil bij wat dit goede nieuws van Jezus’ komst voor onze wereld betekent. De evangelist Johannes vertelt dat Jezus licht en leven is komen brengen. Als wij ons laten raken door zijn boodschap en het licht in ons laten schijnen, helpt ons dat om in de duisternis van deze wereld zich te houden op het goede en het ware, op een toekomst waarin de liefde van God voelbaar is tussen mensen. Dat is de vreugdeboodschap die ons op deze eerste kerstdag wordt toegezegd.

 

WEER GEEN KERSTCOLLECTE :

 

De opbrengst van de kerstcollectes is altijd bestemd voor de centrale verwarming van de kerk. De parochie mist opnieuw deze inkomsten, evenals de weekend collecte opbrengsten vanwege de corona maatregelen. Bovendien begint de cv-installatie gebreken te vertonen en zal restauratie/vernieuwing ? heel binnen kort noodzakelijk zijn. Uw kerst cv-bijdrage is dus erg belangrijk en welkom, ook al moet u de behaaglijke warmte van de kerstnacht weer missen. Wellicht geeft de thuis-nachtmis u toch het gevoel om de parochie niet in de kou te laten staan ! U kunt het laten blijken bij een bezoek aan de kerststal.

In deze omstandigheid is ook deelname aan de Kerk/gezinsbijdrage belangrijk. Wie het 4e kwartaal of de gehele bijdrage 2021 nog niet overmaakte herinner ik hier vriendelijk aan. Met dank voor uw afdracht via NL94 RABO 0140 3018 79.

 

BEZOEK AAN DE NIEUWE KERSTSTAL :   

 

Op 1e  en 2e kerstdag is de feestelijk versierde kerk tot 16.00 uur geopend voor een bezoek met (klein)kinderen of een stil moment bij de nieuwe en beter hanteerbare kerststal. Zoek even de rust op, luisterend naar kerstliederen. Ga de kerk binnen via de hoofdingang en verlaat de kerk via de zijingangen. En draag bij drukte uw mondkapje. Wees welkom !

Een woord van dank aan dhr. Jan Vossen en kleinzoon Daan, bouwers van de nieuwe kerststal, en aan de fam. Triepels voor het leveren van de kerstbomen.

 

ZALIG KERSTFEEST :

 

Bij alle onzekerheid en uitzonderlijke situatie wens ik u allen – mede namens de parochie commissie en de parochie vrijwilligers – een ZALIG KERSTFEEST, een mooie jaarwisseling en een goede gezondheid voor een gezegend 2022 toe. Tevens een woord van dank voor alle medewerking, die de parochie en ik persoonlijk in het voorbije jaar hebben mogen ontvangen. Dat ook he komende jaar zegen mag rusten op het werk in de parochie. Dan kunnen we samen een levende geloofsgemeenschap vormen.

 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *