Peelklokje 2-10 september

Vrijdag 2 september, 1e vrijdag van de maand : Ziekencommunie.

 

Zaterdag 3 september, H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar,

Feest van de verjaardag van de wijding van de Roermondse kathedraal,

19.00 avondviering.

 

Zondag 4 september, 23e zondag door het jaar,

10.00 hoogmis ,

Toon Hurkmans (verjaardag),

voor levende en overleden leden van schutterij St Odilia Ospeldijk.

 

Donderdag 8 september, feest van Maria Geboorte,

19.00   ter ere van Maria, voor de zieken.

 

Vrijdag 9 september, zanggroep Un4gettable,

14.00 huwelijk Dirk IJzendoorn en Hannah van Schijndel.

 

Zaterdag 10 september,

19.00 avondviering, zangkoor De Peelklanken, jrd Jac de Leeuw.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 3 sept. 19.00 : Tom en Wout Dirks;

Zo. 4 sept. 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

Za. 10 sept. 19.00 : Rick van Hulsen.

 

OVERLEDEN :

 

Op 22 augustus jl. overleed Jan Geuns, 90 jaar. Moge hij rusten in vrede.

Jan Geuns werd in 1942 lid van het parochie knapenkoor, stroomde door naar het kerkelijk zangkoor en vierde in 2018 zijn 75-jarig lidmaatschap. Meerdere jaren was hij ook lid van zangvereniging St. Caecilia. Hij maakte zich als koorzanger zeer verdienstelijk voor de liturgische vieringen in onze parochie. Hij bleef actief lid tot begin 2020, toen corona het koor lam legde.

 

RENOVATIE  KAPEL :  

 

De Mariaverering heeft in onze Mariaparochie altijd veel aandacht gekregen. Het bleek vaak uit misbezoek op Maria feestdagen, in de Maria maanden mei en oktober met avondvieringen in de Mariakapel en nog veelvuldig, wanneer in de parochiekerk een kaarsje wordt opgestoken. Geen wonder dus dat de renovatie van het Klaarstraat kapelletje ook op sympathie van parochianen mag rekenen.

We ontvingen weer bijzondere giften van € 20,-, € 50,-, € 500,- en € 2.000,-, waarmee de stand van het renovatiebedrag steeg naar € 3.970,-. Hartelijk dank voor uw steun. Als u ons via Bankrekening nummer NL 73 RABO 0140 3005 11 onder vermelding “onderhoud kapel” blijft steunen, komen we langzaam aan het bedrag dat we nog tekort kwamen.

 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *