Peelklokje 18-25 september

Zaterdag 18 september,

19.00 Avondviering.

Gerrit Klaessens (verjaardag),

ghm Sjef Hermans en An Hermans-de Wit,

ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein en achterkleinzoon Martijn.

 

Zondag 19 september, 25e zondag door het jaar,

10.00 Hoogmis.

Viering van de eerste H. Communie.

 

Donderdag 23 september, H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio),

19.00 voor de zieken.

 

Zaterdag 25 september,

11.00 Dankdienst bij het afscheid van Antoon van den Boom.

19.00 Avondviering.

Wiel Hermans en Drika Hermans-Jonkers en zoon Giel.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 18 sept. 19.00 : Tom Dirks;

Zo. 19 sept. 10.00 : Rick van Hulsen, Ceciel Tullemans;

Za. 25 sept. 19.00 : koster.

 

DOOPSEL :

 

Door het H. Sacrament van het Doopsel is Lisanne Geenen, Steutenweg 21 in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We wensen dopeling en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

 

EERSTE H. COMMUNIE :

 

Voor het eerst communiceren is niet zomaar een spelletje. Het mag wel wat speels gebeuren, maar van kinderen mag je niet verwachten dat zij als volwassenen deelnemen aan de tafel des Heren. Ze mogen proeven aan wat volwassenen samenbrengt. Maar dit bijzonder gebeuren heeft geen zin, als er niets meer opvolgt …… Niet de paus, de bisschop en de pastoor vormen de kerk. Iedere gelovige heeft zijn eigen plaats en zijn eigen taak. En met name de taak van de ouders in de godsdienstige opvoeding is door niemand te vervangen. De school heeft alleen maar een aanvullende taak.

Als de schakels school-gezin-kerk goed met elkaar verbonden zijn, dan zullen de ouders niet gauw de indruk krijgen dat zij aan hun lot worden overgelaten. Zo’n eerste H. Communie kan vooral ook voor de ouders verfrissend werken. Alles staat of valt met alles wat gebeurt in en uitgaat van het gezin. Communicanten en ouders : van harte proficiat.

 

KERKBIJDRAGE :

 

Het laatste kwartaal 2021 breekt aan : even een vriendelijke herinnerring aan het voldoen van uw periodieke betaling van de gezinsbijdrage 2021. De parochie kan uw gezinsbijdrage moeilijk missen in deze uitzonderlijke tijden, waarin collectes en misintenties sterk terugliepen en normale exploitatiekosten doorgaan.

Intussen heeft u kunnen zien hoe fraai het H. Hartmonument op het kerkhof is gerestaureerd, waarvoor ik alle vrijwillige medewerkers hartelijk dank zeg. Het vormt weer een sieraad in ons dorpsbeeld, zowel voor ons, parochianen als voor de passanten in de O.L. Vrouwestraat.

Het vormde ook weer een kostenpost voor de parochie. Misschien geeft het u aanleiding om wel deel te nemen aan de gezinsbijdrage of voor een extraatje voor dit monument via : NL94RABO01403.01.879 t.n.v. Parochie Ospel met vermelding kerkbijdrage 2021/H. Hartmonument. Mede namens parochiecommissie dank.

 

Pastoor Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *