Peelklokje 18-25 juni

Zaterdag 18 juni,

19.00 avondviering,

ghm Adri Veugen, tevens verjaardag, ouders Veugen-van Loon en de Leeuw-van de Moosdijk en overleden broers en zus,

zwd Harrie Stultjens.

 

Zondag 19 juni, Sacramentsdag, Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus,

10.00 hoogmis met uitstelling en zegen van het Allerheiligste,

mnd Thea Kiggen-Swaans.

 

Donderdag 23 juni, Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper,

19.00   voor de zieken.

 

Vrijdag 24 juni, Hoogfeest van het H. Hart van Jezus.

 

Zaterdag 25 juni, Onbevlekt Hart van Maria, kermiszaterdag,

19.00 avondviering,

ghm Teng Vossen en Marietje Vossen-Kersten en Carina Miller-Vossen.

 

            MISDIENAARS :

 

Za. 18 juni 19.00 : Tom en Wout Dirks;

Zo. 19 juni 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

Za. 25 juni 19.00 : Rick van Hulsen.

 

SACRAMENTSDAG :

Zondag a.s. vieren we Sacramentsdag. Voor ouderen onder ons is deze dag in de herinnering verbonden met veel feestelijk vertoon : rijk versierde altaren, plechtig lof, processies. Wat ons bijeenbrengt, is inderdaad reden tot feest. We vieren immers niets minder dan dat het sacrament van de eucharistie ons in taal en teken Gods aanwezigheid doet ervaren. We doen het nu met andere gebaren en vormen dan voorheen, maar de kern van deze dag is onveranderd. Jezus spreekt over het rijk Gods en brengt dat heel dichtbij als we ons verzamelen rond zijn woord en aan zijn tafel.

Zo als aangekondigd vindt de Sacramentsprocessie geen doorgang meer. Wel wordt dit hoogfeest in de kerk gevierd. Na de H. Mis wordt het Allerheiligste op het altaar uitgesteld (getoond) en na de lofzang Tantum ergo ontvangen de aanwezigen de zegen met het Allerheiligste. Tot slot wordt samen het lied Aan U, o Koning der eeuwen gezongen. Trouwe processie deelnemers nodig ik graag uit bij deze viering.

1e H. COMMUNIE :

Dank aan de werkgroep en leerkrachten, die de voorbereiding en feestelijke viering hebben verzorgd, de harmonie Melodie der Peel en Rens Theunissen voor de zangbegeleiding van de communicanten. Ook een compliment aan de allerkleinsten in de kerk. Ondanks de langdurende viering waren zij voorbeeldig rustig en attent.

KERMISZONDAG, openluchtmis :

Op kermiszondag 26 juni wordt de hoogmis om 10.00 uur in de openlucht gevierd op het terras van de Haazehoôf nabij het kermisterrein. Zangkoor De Peelklanken zal de viering mee verzorgen.

WIELERRONDE :

Vanwege de wielerronde komt de zaterdagavondviering op 6 augustus a.s. te vervallen.

WEER EEN GIFT :

Opnieuw mocht de parochie een fraaie gift ontvangen in de vorm van een bedrag van € 500,-, bestemd voor de restauratie van de Mariakapel ! Het getuigt van waardering voor de parochie, het parochiewerk, de kerkelijke vieringen en eredienst, hetgeen parochianen spontaan ondersteunen. Hartelijk dank en we blijven uitgaan van het oude gezegde : “God zâltj uch loeêne”.

 

Pastoor A. Koumans, OMI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *