Peelklokje 17-24 december

Zaterdag 17 december,

19.00 avondviering,

Thieu en An Jacobs-Duijts (verjaardag).

 

Zondag 18 december, 4e zondag van de advent,

10.00 hoogmis,

ghm Toos Moonen-Schroijen (verjaardag),

ghm Cato Op ’t Root.

 

Donderdag 22 december,

19.00 voor de zieken.

 

Zaterdag 24 december,

10.00 – 12.00 Kerstcommunie voor de zieken.

 

19.30 Gezinsmis m.m.v. harmonie Melodie der Peel,

Marion Koumans, Nora Koumans,

Sjaak en Maria Koumans-de Seriere du Bizournet,

            voor kerstvrede in de wereld.

 

22.00 Nachtmis, Heilige Kerstnacht,

voor kerstvrede in de wereld.

 

MISDIENAARS :

 

  1. 17 dec. 19.00 : koster;
  2. 18 dec. 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;
  3. 24 dec. 19.30 : Rick van Hulsen;
  4. 24 dec. 22.00 : koster.

 

OVERLEDEN :

 

Op 2 december jl. overleed Jan Reijnen, 82 jaar. Moge hij rusten in vrede.

 

ADVENT :

Een teken. Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren (Jesaja 7, 14).

We komen nu in de intimiteit van een jonge vrouw, Maria, die Gods uitnodiging heeft verstaan om zich geheel en al in zijn dienst te stellen. Zij is gekozen om leven te geven aan Jezus, Gods Zoon. Deze geboorte zal een teken zijn in onze gehavende wereld. Bij hopeloze omstandigheden is hier een vrouw die hoop uitstraalt, die geloof heeft in de toekomst en een intense relatie heeft met God die liefde is. Dit is het werkzame teken dat ons met Kerstmis gegeven wordt.

Let wel : de nachtmis is om 22.00 uur !

 

KERSTCOLLECTE :

 

Het is erg dubbel : U vragen om een (kerst)bijdrage voor de centrale verwarming van de kerk, anderzijds u adviseren om u extra warm te kleden omdat we de kerk-c.v. niet op volle kracht kunnen laten branden wegens de hoge olieprijs. We mogen weer samen misvieren en goed gekleed kunt u de warmte van het kerstfeest toch ervaren bij de vieringen. Uw kerst cv-bijdrage is dus erg belangrijk, te meer omdat de installatie gebreken vertoont en binnenkort restauratie zal vergen.  Twee jaar misten we de kerstvieringen en dus ook de normale kerstcollecten. U begrijpt dat we elke bijdrage waarderen.

Wie het 4e kwartaal of de gehele bijdrage 2022 nog niet overmaakte herinner ik vriendelijk hieraan. Met dank voor uw afdracht via NL94 RABO 0140 3018 79.

 

BEZOEK AAN DE NIEUWE KERSTSTAL :   

 

Op 1e  en 2e kerstdag is de feestelijk versierde kerk tot 16.00 uur geopend voor een bezoek met (klein)kinderen of een stil moment bij de nieuwe en beter hanteerbare kerststal. Zoek even de rust op, luisterend naar kerstliederen. Wees welkom ! Dank aan de parochianen die de kerststal weer fraai inrichtten.

 

ZALIG KERSTFEEST :

 

Mede namens de parochie commissie en de parochie vrijwilligers wens ik u allen een ZALIG KERSTFEEST toe. Tevens een woord van dank voor alle medewerking, die de parochie en ik persoonlijk in het voorbije jaar hebben mogen ontvangen. Dat ook he komende jaar zegen mag rusten op het werk in de parochie. Dan kunnen we samen een levende geloofsgemeenschap vormen.

AKTIE BROEDERSCHAP :

Ook dit jaar doen de kerken van het dekenaat Weert weer mee met de kerstpakkettenactie  van de broederschap voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U kunt bijdragen door houdbare producten te geven en in de groene kratten te doen die bij de uitgangen van de kerk tot kerstmis aanwezig zullen zijn. Alvast hartelijke dank voor uw bijdrage.

 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *