Peelklokje 14-23 april

Donderdag 14 april, Witte Donderdag,

19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

 

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag,

13.30  schoolviering Goede Vrijdag; 19.00 viering van het lijden en sterven van de Heer.

 

Zaterdag 16 april, Paaszaterdag / stille zaterdag,

10.00 – 11.00 uitreiking ziekencommunie.

19.00 avondviering.

 

Zondag 17 april, Paaszondag, Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer,

10.00 Hoogmis,

Tilly de Wit-Kanters,

mnd The Kiggen-Swaans.

 

Maandag 18 april, Tweede Paasdag,

10.00 : voor het welzijn van de parochie.

 

Donderdag 21 april,

19.00 voor de zieken.

 

Zaterdag 23 april,

19.00 avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

Vr. 15 april 19.00 : Rick van Hulsen;

Za. 16 april 19.00 : Tom en Wout Dirks;

Zo. 17 april 10.00 :  Rick van Hulsen;

Ma. 18 april 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

Za. 23 april 19.00 : koster.

 

OP WEG NAAR PASEN :

We vieren dezer dagen de Goede Week op weg naar Pasen. De grootste mysteries van de verlossing der mensheid viert de Kerk jaarlijks vanaf de avondmis van Witte Donderdag tot en met paaszondag. Deze tijdspanne wordt  ‘triduüm van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer’ genoemd; men spreekt zelfs van ‘paastriduum’, omdat hierin het paasmysterie – d.w.z. de overgang van de Heer uit deze wereld naar de Vader – tegenwoordig wordt gesteld en voltrokken. Door dit mysterie onder liturgische en sacramentele tekenen te vieren verenigt de Kerk zich in een innige gemeenschap met Christus.

De Kerk viert “op deze dag, die de Heer heeft gemaakt, het hoogfeest der hoogfeesten, ons Pasen : de Verrijzenis van onze Heiland Jezus Christus”. De eucharistieviering op de dag van Pasen begint met de besprenkeling van de gelovigen met het water dat tijdens de paaswake gezegend is; intussen werd de antifoon ‘Vidi aquam’ of een ander gezang dat op het doopsel betrekking heeft, gezongen. Met dit water worden ook de wijwatervaten bij de ingang van de kerk gevuld.

Na alle coronabeperkingen kunnen wij weer samen feestelijk maar zonder koorzang het paasfeest vieren.

ZALIG PAASFEEST :

Graag wens ik u mede namens de parochiecommissie en parochiemedewerkers een Zalig Paasfeest en mooie Paasdagen toe in gezins- of familieverband toe.

Pastoor A. Koumans, OMI.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *