Peelklokje 12-19 februari

Zaterdag 12 februari,

19.00 Avondviering.

jrd Piet van Laer, To van Laar-Jacobs en Thei Ament.

 

Zondag 13 februari, 6e zondag door het jaar,

10.00 Hoogmis,

mnd dienst Thea Kiggen-Swaans,

ghm echtpaar Kneepkens-Wilmsen en zoon Piet,

ghm Harry Loijen (verjaardag), echtgenote Anna Loijen-van Nieuwenhoven en

zoon Frans.

 

Donderdag17 februari, geen viering i.v.m. besparing kosten verwarming.

 

Zaterdag 19 februari,

19.00 Avondviering.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 12 feb. 19.00 : koster;

Zo. 13 febr. 10.00 : Rick van Hulsen;

Za. 19 febr. 19.00 : koster.

 

ACTIE KERKBALANS :

 

Onderhoud/vernieuwing van de centrale verwarming van de parochiekerk – wat  dit jaar aan de orde komt – is noodzakelijk voor ons monumentale kerkgebouw. Want door vocht wordt er zowel aan de beide orgels als aan het gebouw zelf en overige interieur veel schade aangericht.

En in het voor- en najaar en de winterperiode is voor u als kerkbezoeker tijdens de vieringen een aangename temperatuur vereist. Omdat naast de normale stookkosten dit jaar het onderhoud c.q. de vernieuwing extra kosten mee zal brengen zijn uw (extra) bijdragen dus heel belangrijk. Via de gezinsbijdrage kunt u daar uiting aan geven.

De kerk is een waardevol instituut in onze parochie. Zij is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals doop, gemeenschap, het gebouw, zij geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door, geef aan Kerkbalans. Door in woord en daad betrokken te zijn bouwt  mee aan uw gemeenschap.

U kunt uw bijdrage betalen via NL94RABO01403.01.879 t.n.v. de parochie Ospel met vermelding “kerkbijdrage 2022”, waarvoor hartelijk dank.

 

Pastoor A. Koumans, OMI.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *