Peelklokje 10-17 junu

Zaterdag 10 juni,

19.00 avondviering.

jrd Thieu Claessens en An Claessens-Meevis, Jacobus Meevis en Maria Jonkers en overleden familie.

 

Zondag 11 juni, Sacramentsdag,

hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus,

10.00 hoogmis, met uitstelling en zegen van het Allerheiligste,

Anna Loijen-van Nieuwenhoven (verjaardag).

 

Donderdag 15 juni,

19.00 voor de zieken.

 

Vrijdag 16 juni, hoogfeest van het H. Hart van Jezus.

 

Zaterdag 17 juni, Onbevlekt Hart van Maria,

19.00 avondviering.

Adrie Veugen (verjaardag), tevens ouders Veugen en ouders de Leeuw en overleden zonen en dochter.

 

MISDIENAARS :

 

  1. 10 juni 19.00 : Wout Dirks;
  2. 11 juni 10.00 : Rick van Hulsen;
  3. 17 juni 19.00 : koster.

 

OVERLEDEN :

 

Op 24 mei jl. overleed Piet Vaes, 74 jaar. Moge hij rusten in vrede.

 

SACRAMENTSDAG :

 

De Sacramentsprocessie trekt niet meer door het dorp. Wel wordt dit hoogfeest in de kerk gevierd. Na de H. Mis wordt het Allerheiligste op het altaar uitgesteld (getoond) en na de lofzang Tantum ergo ontvangen de aanwezigen de zegen met het Allerheiligste. Tot slot wordt samen het lied Aan U, o Koning der eeuwen gezongen.

 

DANK :

 

Bij mijn eervol ontslag als uw pastoor kreeg ik heel veel hartverwarmende reacties. Ik zeg u daarvoor van harte dank. Ik hoop nog enige tijd in de parochie – en het ziekenhuis – actief te blijven met de belangrijke steun van de koster en alle vrijwilligers.

 

Pastoor A. Koumans, OMI.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *