Peelklokje 1-9 april

Vrijdag 1 april, 1e vrijdag van de maand : ziekencommunie.

 

Zaterdag 2 april, 

19.00 Avondviering,

 

Zondag 3 april, 5e zondag van de 40-dagentijd,

10.00 Hoogmis,

 

Zaterdag 9 april,  vooravond Palmzondag,

19.00 Avondviering,

jrd Tjeu Hermans en Mina Hermans-Jonkers.

 

MISDIENAARS :

 

Za. 2 april 19.00 : Rick van Hulsen;

Zo. 3 april 10.00 : Willem, Pieter, Ceciel en Fien Tullemans;

Za. 9 april 19.00 :  koster.

 

De barmhartigheid van Jezus tegenover de overspelige vrouw

Elke keer, wanneer Jezus spreekt over het vergeven van zonden, geven de omstanders blijk van protest en nemen ze er aanstoot aan. […] Zo zien we dat de evangelist enkele veelbetekende bijzonderheden heeft willen optekenen in het verhaal over de vrouw die op overspel was betrapt en die door schriftgeleerden en Farizeeën bij Jezus werd gebracht om Hem uit te dagen tot een oordeel op grond van de Wet van Mozes. Het eerste antwoord van Jezus op de aanklagers van de vrouw, nl. “Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen werpen” (Joh. 8, 7) getuigt al van zijn realistische kijk op het menselijk bestaan, allereerst van zijn gesprekspartners zelf, die de ene na de andere afdropen. Bovendien valt ons diepe menselijkheid op, waarmee Hij op de misstappen reageert. Hij zegt haar: “Ga heen en zondig van nu af niet meer” (Lc. 8, 11), maar Hij verplettert haar niet onder het gewicht van een onherroepelijke veroordeling. Wanneer Hij aan de vrouw vraagt: “Heeft niemand u veroordeeld?”, en op haar antwoord: “Niemand, Heer”, verklaart Hij : “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet meer” (Joh. 8, 10-11).

Pastoor A. Koumans, OMI.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *