Peelklokje 1 – 10 april

Donderdag 1 april, Witte Donderdag,
19.00 viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag,
19.00 viering van het lijden en sterven van de Heer. De schoolviering kan dit jaar niet doorgaan. Hopelijk is het in 2022 weer mogelijk.

Zaterdag 3 april, Paaszaterdag / stille zaterdag,
10.00 – 11.00 uitreiking ziekencommunie.
19.00 avondviering.

Zondag 4 april, Paaszondag, Hoogfeest van de Verrijzenis van de Heer,
10.00 uit dankbaarheid.

Vallen en opstaan :
Alle zegenkomt van boven, luidt een oud gezegde. Wij zeggen dat vooral als het regent en we nat worden. Vandaag regent het ook, het zijn echter geen regendruppels die uit de hemel vallen. Maar het is pure genade die over ons heen stroomt. Na veertig dagen van inkeer en bezinning is vannacht het licht van Pasen doorgebroken. De afgelopen week leefde we mee met Jezus die steeds dieper en dieper viel tot de dood erop volgde. Maar vandaag vieren we feest, want Hij is als eerste opgestaan uit de doden en opent ons de ruimte van de eeuwigheid. Samen met Christus staan we vandaag op uit de duisternis en delen we in de genade van Go.

Maandag 5 april, Tweede Paasdag,
10.00 : voor het welzijn van de parochie.

Donderdag 8 april,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 10 april,
19.00 jrd Tjeu Hermans en Mina Hermans- Jonkers.

MISDIENAARS :
Za. 3 april 19.00 : Rick van Hulsen;
Zo. 4 april 10.00 : Tom Dirks;
Ma. 5 april 10.00 : koster;
Za. 10 april 19.00 : koster.

OVERLEDEN :
Op 22 maart jl. Leen de Win-Konings, 83 jaar, Willem I straat 20. Moge zij rusten in vrede.

ZALIG PASEN :
Het Hoogfeest van Pasen zal weer minder hoog gevierd kunnen worden. We worden als geloofsgemeenschap erg op de proef gesteld nu we al een jaar lang worden beperkt in de beleving van ons geloof en het samen vieren van eucharistie. Het blijven uitzenden via plaatselijke tv blijkt ook kostbaar als er geen inkomsten tegenover staan. In beperkte mate blijft kerkbezoek mogelijk, dus u blijft van harte welkom.

Namens de parochiecommissie, vrijwilligers en persoonlijk wens ik u een zalig Pasen en fijne feestdagen in huiselijke kring. Tevens wens ik allen die getroffen werden door het coronavirus en hun naasten kracht en sterkte toe. Blijf elkaar nabij in deze moeilijke omstandigheden en zie ook om naar wie zich eenzaam en verlaten voelt.

Pastoor Koumans OMI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *