H. Geestkerk Ospeldijk

H. Geest

Dekenaat/kerkverband: Weert
Soort gebouw: Voormalige parochiekerk
Plaats: Ospeldijk
Gemeente: Nederweert
Adres: Moostdijk 10
Postcode: 6035 RB
Kadastrale gegevens: Nederweert N 971
Bouwpastoor/bouwpredikant: M. Arts
Architect(en):
Huidig gebruik: Gesloopt in 2007

Een staande H. Odilia met in haar handen een staf en een boek, waarop ogen liggen. Rechts staat een haan. Links staat een vaas met en banderol en de tekst: S. ODILIA

Op de deuren staat in reliëf een afbeelding van de Aanbidding van het Kind in de kribbe door Maria. De tabernakel staat op een houten tombealtaar met een afbeelding van de pelikaan op de tombe. Het geheel staat op een houten supedaneum.

Ruimtelijke context

De H. Geestkerk staat terzijde van de doorgaande weg, in een klein dorp. Nog door haar formaat, noch door haar voorkomen fungeert de kerk als landmark.

Type

De niet-georiënteerde kruiskerk is opgetrokken in baksteen en gebouwd als noodkerk. Het axiale bankenplan is in twee blokken gedeeld door een middenpad.

Bouwgeschiedenis

Noodkerk

Sinds 1946 werd regelmatig gecollecteerd voor een hulpkerk aan de Meijelsedijk. In 1954 resulteerde de wens tot deze kerk in de inrichting van een tweetal lokalen in de H. Geestschool in Ospeldijk als noodkerkje. De bediening geschiedde vanuit de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Ospel.

Huidige kerk

In 1957 maakte Weegels, die daarvoor de moederkerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Ospel had gerestaureerd, een tekening voor een noodkerk voor de hulpkerk. Het gebouw zou na de bouw van de definitieve kerk als vergaderruimte en parochiehuis dienst gaan doen. Vandaar dat Weegels een eenvoudig gebouw ontwierp, dat in 1957 werd gegund aan gebroeders Caris te Ospel. Op 11 januari 1959 werd de kerk door deken Omloo ingezegend en werd het Allerheiligste vanuit de school naar de kerk gebracht.

Veranderingen

In 1988 kwam het besluit, de hulpkerk niet meer te vervangen door nieuwbouw. De grond, die was aangekocht voor de nieuwbouw, werd verkocht en de bestaande kerk kreeg een grondige opknapbeurt. Het linoleum, dat op de vloeren lag, werd vervangen door tegels, het plafond opnieuw betimmerd, vlonders onder de banken gelegd en het priesterkoor opnieuw ingericht. Hierbij werd de sacristie naar het transept aan de andere kant van het koor gebracht en kwam de vrijkomende ruimte ter beschikking van het zangkoor. De doopkapel kwam hiermee te vervallen. In 1990 werd geïnformeerd naar de mogelijkheden een wijzerplaat en uurwerk te kopen. Tegenwoordig is op de kolommen voor de ingang een wijzerplaat aangebracht.

In 2007 is de kerk gesloopt en zijn er woningen gebouwd op de plaats waar de kerk stond.

Hieronder de officiële tekst van het bisdom:

Kerk Ospeldijk aan eredienst onttrokken
2007-06-14

 

 

De hulpkerk in Ospeldijk is aan de eredienst onttrokken. Met enige weemoed en pijn voor de parochianen heeft op Pinksterzondag de laatste eucharistieviering in de kerk plaatsgevonden. Diverse redenen – waaronder de technische staat van het kerkgebouw – hebben tot dit besluit geleid. Begin dit jaar had de priesterraad van het bisdom al met de sluiting ingestemd.

De laatste eucharistieviering werd muzikaal verzorgd door de plaatselijke schutterij. Na afloop werd in het schutterslokaal, met een kop koffie en een stuk vla, de periode van een eigen kerkgebouw in Ospeldijk afgesloten. De kerk is altijd een hulpkerk geweest van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Ospel.

Exterieur

De kerk bestaat uit een middendeel onder een lezenaarsdak met bitumen, dat aan de koorzijde is voorzien van twee transepten met een lezenaarsdak en aan de ingangszijde staat een uitbouw, waarvan het lezenaarsdak aan de straatzijde wordt ondersteund door vier kolommen. De muren zijn in wild verband opgemetseld. De ingang wordt bereikt door een open hoek, die fungeert als voorportaal, dat uit de plattegrond van de kerk is weggesneden. Hierin staat een tochtkast met een plat dak. De gevel is geopend met twee ramen, die doorlopen tot aan het dak. Daartussen staan ongelede steunberen. De gevel aan de straatzijde heeft drie grote ramen, waaronder een zwart/wit non-figuratieve versiering. Aan de andere zijde zijn de ramen alleen aan de bovenzijde van de muur geplaatst, verder is de gevel gesloten. De transepten zijn aan de zijgevelszijde geheel geopend door een glaswand, verder zijn zij gesloten. De koorzijde van de kerk is geheel gesloten. De gevel volgt de dakrand. Centraal is een kruis met een cirkel ingemetseld.

Interieur

Zicht op het priesterkoor

Het schip

De kerk wordt betreden vanuit een tochtkast met een raamwand aan één zijde. Rechts van de ingang loopt de kerk verder door naar achteren. Hierin staat de biechtstoel, die tegenwoordig als opslagruimte dient. Boven de ingang en de zij-ingang in dezelfde wand wordt de gevel doorbroken door een venster tot aan het dak. Op de vloer liggen in de gehele kerk blauwe tegels. Het bankenplan bestaat uit twee blokken, die zijn doorsneden door een middenpad. De muren zijn in wild verband gemetseld. Het dak wordt ondersteund door stalen spanten, die langs de muur en in de open dakstoel zichtbaar zijn. In de zijwanden staan rechthoekige vensters aan de straatzijde grote, aan de andere zijn alleen boven aan een opening. Het koor is over de gehele breedte van het schip verhoogd. In het linkertransept is een sacristie ingericht, aan de andere zijde is ruimte gekomen voor het zangkoor. Hier is tevens de ingang naar de kelder. Licht wordt toegelaten door glaswanden in de uiteinden van de transepten.

(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis Limburg, 2003).

Orgel

Mignon orgel. Gebouwd door Verschueren Orgelbouw bv.

Kerk & Orgel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *