Erepenning gemeente Nederweert voor pastoor A. Koumans

Foto Johan Horst

Op zondag 30 januari omstreeks 10.30 uur reikte burgemeester Op de Laak van Nederweert in de kerk van Ospel de erepenning van de gemeente Nederweert uit aan pastoor Koumans (79 jaar) uit Ospel. Dit gebeurde na afloop van de Eucharistieviering. 

Pastoor Koumans

Pastoor Koumans is 30 jaar pastoor van de Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Ospel. Hij is een zielzorger met een bijzondere uitstraling van goedheid, eenvoud, menslievendheid en deemoed met een sterk bewogen hart en een onbevangen kijk op mensen. Hij benadert iedereen met een warme belangstelling en een luisterend oor zonder onderscheid te maken tussen mensen.

Als kloosterbroeder was hij al maatschappelijk actief als coördinator van hulptransporten naar Polen en Suriname, als scheidsrechter en lid van de geschillencommissie van de KNVB en als begeleider van de Zangertjes van Volendam. Hij maakte in 1992 de overstap van de boomgaarden van het Oblatenklooster Ravensbos in Valkenburg naar Ospel, zijn ‘Parochie in de Peel’. Ook verleent hij al 30 jaar pastorale zorg in het Sint Jansgasthuis Weert en heeft daarbij vele mensen en hun families bijgestaan in vaak moeilijke momenten.

Door de maatschappelijk betrokken wijze waarop hij zijn taken als pastoor invult, heeft hij bijzondere verbondenheid met Nederweert en haar inwoners. Hierdoor maakt hij zich al vele jaren in hoge mate verdienstelijk voor de gemeente Nederweert. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 januari jl. besloten de hoogste eer die het gemeentebestuur kan geven, de erepenning van de gemeente Nederweert, toe te kennen aan pastoor Koumans.

Erepenning
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de Verordening tot instelling van een erepenning in zilver van de gemeente Nederweert (raadsbesluit van 1 september 1972) in zeer bijzondere gevallen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid de erepenning (in zilver) toekennen aan een persoon die zich voor de gemeente Nederweert in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt of aan iemand die op enig gebied grote en algemeen erkende verdiensten heeft verworven en is geboren in Nederweert, of er woont. Dragers van de erepenning mogen zich ‘ereburger’ noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *