Loading...
Home 2017-07-26T16:37:33+00:00

Crowdfundingsactie

Same sterk vör oos kerk

Ospelse gemeenschap kan steentje bijdragen

Binnenkort wordt het sein gegeven voor de start van de noodzakelijke renovatie van de Ospelse kerktoren. De parochiecommissie is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen, waaronder de verwerving van subsidies. De totale renovatiekosten van dit rijksmonument worden geraamd op ruim € 300.000,- waarvan 50% door de Provincie, 20% door het Bisdom en 15% door de gemeente Nederweert wordt bijgedragen. De resterende 15% komt ten laste van de parochie.

In tegenstelling tot Nederweert is in Ospel de parochie zelf verantwoordelijk voor noodzakelijk onderhoud aan de kerktoren.

Actiecomité opgericht
De parochiecommissie heeft Ospelse verenigingen benaderd om een actiecomité te vormen. Met Antoine Hekers als voorzitter, hebben vertegenwoordigers van de harmonie, de tennisvereniging, de voetbalclub, de handboogschutterij, Jong Nederland, de dorpsraad Ospel, de dorpsraad Ospeldijk, evenals de parochiecommissie zelf en Vrienden van de Parochie zitting in het actiecomité. Zij zijn gestart met de crowdfundingsactie ‘Same sterk vör oos kerk’. Hiermee hoopt het actiecomité de benodigde € 45.000,- in te zamelen.

3.000 Bakstenen
Bij de uitvoering van het project, worden 3.000 bakstenen alsmede het gehele voegwerk van de toren gerestaureerd. De 3.000 bakstenen kunnen voor € 15,- per stuk worden geadopteerd. Met deze ludieke crowdfundingsactie kunnen mensen financieel een steentje bijdragen aan de renovatie van dit Ospelse rijksmonument.

Adoptieproces
Inwoners die dit project een warm hart toedragen, kunnen een of meerdere bakstenen adopteren. Zij doen dit door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag, te storten op banknummer NL63 RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk. De maand erna ontvangt de schenker een certificaat van de gift(en).

Volg de actie
Voor deze actie is tevens een facebookpagina ingericht onder de naam ‘Same sterk vör oos kerk’, die volgers informeert over de actie en de voortgang. Ook wordt, met enige regelmaat, nieuws gepubliceerd via het Weekblad voor Nederweert en de lokale nieuwssites.